Datorsalar

Servicefönster Uppdateringarna av datorsalarna sker på nätterna mellan 23-06 för att inte störa undervisningen. Det betyder att datorerna kommer att startas om nattetid ibland. Klicka här för att söka efter/visa datorsalar på karta.

Nedanstående förteckning över datarsalar gäller fr.o.m. LP1 2020/21Arkitektur, SB1

E-Huset

Fysik

Kemi

M-Huset

Studiecentrum för D linjen (NC)

Teknisk Design, M-Huset

Samhällsbyggnadsteknik, SB2

I, Vasa III

Lindholmen

Institutionssalar

 

 

 

Arkitektur


Sal Antal datorer Operativsystem Kommentar, Beteckning i TimeEdit
0107 (SB-D020) 20 + 1 Windows SB-D020
0109 (SB-D023) 25 + 1 Windows SB-D023
0111 (SB-D025) 25 + 1 Windows SB-D025
0112 (SB-D040) 32 + 1 Windows SB-D040
0123 (SB-D042) 46 + 1 Windows SB-D042
0125 (SB-D080) 62 Windows SB-D080

Det finns institutionssalar i SB1. De listas under Institutionssalar nedan.

E-Huset

Sal Antal datorer Operativsystem Kommentar, Beteckning i TimeEdit
2338 24 + 1 Windows E-Studion
2480 20 Windows ED2480
3354 14 Linux 3354 
3358 14 Linux 3358 
3507 20 Linux 3507 
3582 21 Linux 3582 
5217 9 Windows Grupprum, 5217
6606 17 Windows ES61
6607 17 Windows ES62
6608 17 Windows ES63

 

Fysik

Sal Antal datorer Operativ Kommentar, Beteckning i TimeEdit
FT4011 20 Linux F-T4120
F7203 20 Linux F-T7203
F7204 20 Linux F-T7204
07152A 8 Linux 7152A
07152B 7 Linux 7152B
07153 7 Windows 7153
07155A 8 Linux 7155A
07155B 8 Linux 7155B
07156 6 Linux 7156
07159 6 Linux 7159

 

Kemi

Sal Antal datorer Operativ Kommentar, Beteckning i TimeEdit
5303 (KD1) 24 + 1 Windows KD1
5304 (KD2) 24 + 1 Windows KD2
2192 (D23) 8 Windows KB-D23
2193 (D22) 10 Windows KB-D22
2194 (D21) 12 Windows KB-D21
3153 (D31) 12 Windows KB-D31
4114 (D43) 12 Windows KB-D43
4169 (D42) 8 Windows KB-D42
4120 (D41) 18 Windows KB-D41

 

M-Huset

Sal Antal datorer Operativ Kommentar, Beteckning i TimeEdit
0158A (MT0) 20 Windows MT0
0164A (MT9) 20 Windows MT9
0166 (MT11) 18 Windows MT11
0166A (MT12) 18 Windows MT12
0169 (MT13) 24 Windows MT13
1163 (MT14) 24 Linux (MT14
HB105 22 Windows Hörsalsvägen, HB105
HB110 22 Windows Hörsalsvägen, HB110

 

Studiecentrum för D Linjen (NC)

Sal Antal datorer Operativsystem Kommentar, Beteckning i TimeEdit
2504 30 Linux 2505/7 

 

Teknisk Design, M-Huset

Sal Antal datorer Operativsystem Kommentar, Beteckning i TimeEdit
1338 (MT-TD) 46 Windows MT-TD

 

Samhällsbyggnadsteknik

Datorsalarna ligger i hus SB2 (f.d. Väg o Vattens kurshus)


Sal Antal datorer Operativsystem Kommentar, Beteckning i TimeEdit
2233 (SB-D209) 32 Windows SB-D209
3233 (SB-D309) 32 Windows SB-D309
4233 (SB-D409) 32 Windows SB-D409
5233 (SB-D509) 32 Windows SB-D509

 

I-sektionen IPC


Sal Antal datorer Operativsystem Kommentar, Beteckning i TimeEdit
3103 (Sal A) 30 Windows SalA 

 

Lindholmen


Sal Antal datorer Operativsystem Kommentar, Beteckning i TimeEdit
ju020 16 Linux Jupiter020
ju024 16 Windows Jupiter024
ju025 16 Windows Jupiter025
ju029 16 Linux Jupiter029
ju044 32 Windows landskap, Jupiter044
ju308 16 Windows Jupiter308
ju309 16 Windows Jupiter309
ju310 16 Windows Jupiter310
ju311 16 Windows Jupiter311
sv200 16 Windows landskap, SVEA200

Det finns institutionssalar på Lindholmen. De listas under Institutionssalar nedan.

 

Institutionssalar

Sal Antal datorer Operativsystem Kommentar, Beteckning i TimeEdit
5103A (SB-R562) 10 Windows ACE SB1 Masterstudio flex
5103B (SB-R564) 21 Windows ACE SB1 Masterstudio öster
t2017 14 Windows Matematiska vetenskaper, MVF22
t2020 10 Linux Matematiska vetenskaper, MVF24
t2025 16 Linux Matematiska vetenskaper, MVF25
t4015 3 Windows Matematiska vetenskaper, Ej i TimeEdit
ju331 8 Windows PPU Jupiter Lindholmen; Design2
ju332 7 Windows PPU Jupiter Lindholmen,
ju334 3 Windows PPU Jupiter Lindholmen, Design1
ju338 3 Windows PPU Jupiter Lindholmen
sa213 13 Windows M2 Saga Lindholmen; COS Saga 2
sa216 16 Windows M2 Saga Lindholmen; TOS Saga 2